ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác nhau căn bản về mục đích sử dụng năng lượng nguyên tử giữa Liên Xô và Mĩ là:

  • A. 
   bảo vệ hoà bình thế giới    
  • B. 
   mở rộng và bảo về lãnh thổ
  • C. 
   chống phá cách mạng thế giới     
  • D. 
   khống chế chi phối các nước khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mục đích sử dụng năng lượng nguyên tử:

  -Mĩ: Thực hiện chiến lược toàn cầu âm mưu bá chủ thế giới.

  -Liên Xô: phá vỡ thế độc quyền của Mĩ, duy trì hòa bình thế giới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209812

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON