OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyễn Ái Quốc đã rút ra bài học nào từ thất bại qua việc gửi Bản yêu sách đến Hội nghị Véc – xai

  • A. 
   phân biệt rõ đâu là bạn, đâu là thù
  • B. 
   “muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân“
  • C. 
   quyết tâm đi theo con đường cách mạng vô sản - cách mạng tháng Mười Nga
  • D. 
   nhận thức rõ bản chất tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  phân biệt rõ đâu là bạn, đâu là thù

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209843

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF