ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ tháng 9/1977, Việt Nam trở thành thành viên của Liên hợp quốc tạo cơ hội

  • A. 
   đảm bảo an ninh, chính trị của đất nước
  • B. 
   được hội nhập vào xu thế toàn cầu
  • C. 
   nâng cao vị thế và hình ảnh đất nước Việt Nam yêu chuộng hoà bình
  • D. 
   bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ dân tộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc: Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc đã được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhất trí thông qua ngày 20-7-1977. Tại phiên họp lần thứ 32 Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 20-9-1977, Việt Nam được chính thức công nhận là thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209787

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON