ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hậu quả nặng nề nhất cuối năm 1944 đầu năm 1945 để lại cho đất nước ta là

  • A. 
   nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu   
  • B. 
   các cơ sở công nghiệp của ta chưa kịp phục hồi
  • C. 
   nạn đói chưa được khắc phục   
  • D. 
   đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hậu quả nặng nề nhất cuối năm 1944 đầu năm 1945 để lại cho đất nước ta là nạn đói chưa được khắc phục

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209802

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF