ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận đầy đủ quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam là

  • A. 
   Tạm ước Việt - Pháp.
  • B. 
   Tuyên ngôn Độc lập.
  • C. 
   Hiệp định Giơnevơ.
  • D. 
   Hiệp định Sơ bộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương là văn bản pháp lí đầu tiên ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương và được các cường quốc tham dự hội nghị cam kết tôn trọng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209939

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF