OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lực lượng nào sau đây không thuộc phe Đồng minh vào Việt Nam làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật sau khi chiến tranh thế giới thứ hai vừa kết thúc?

  • A. 
   quân Pháp      
  • B. 
   quân Mĩ
  • C. 
   quân Trung Hoa Dân quốc  
  • D. 
   quân Anh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Pháp không thuộc phe Đồng minh vào Việt Nam làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật sau khi chiến tranh thế giới thứ hai vừa kết thúc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209823

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON