ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điều kiện quyết định để ba nước Việt Nam, Lào, Inđônêxia giành được độc lập năm 1945 là

  • A. 
   được các nước Đồng minh giúp đỡ.
  • B. 
   lực lượng cách mạng đã được chuẩn bị lâu dài, kĩ lưỡng.
  • C. 
   phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
  • D. 
   quân Đồng minh chưa kịp vào giải giáp phát xít Nhật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Năm 1945, Nhật Bản đầu hành đồng minh không điều kiện những chỉ có ba nước Việt Nam, Lào và Inđônêxia giành được độc lập. Nhân tố quan trọng nhất quyết định đó là lực lượng cách mạng đã được chuẩn bị lâu dài, kĩ lượng. Ví dụ như Việt Nam, quá trình chuẩn bị đó kéo dài từ năm 1930, đặc biệt được đẩy mạnh từ năm 1939 đến năm 1945. Nếu như có điều kiện khách quan thuận lợi nhưng không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng thì khó có thể tiến hành khởi nghĩa giành thắng lợi.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209933

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF