OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Với tạm ước 14/9/1946, ta nhân nhượng cho Pháp quyền lợi nào

  • A. 
   một số quyền lợi kinh tế, chính trị ở Việt Nam
  • B. 
   một số quyền lợi kinh tế, văn hóa ở Việt Nam
  • C. 
   thoả thuận cho 15000 quân Pháp ra Bắc thay quân Trung Hoa Dân quốc
  • D. 
   cung cấp một phần lương thực, thực phẩm, phương tiện giao thông vận tải

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trước tình hình quan hệ Việt - Pháp ngày càng căng thẳng, có nguy cơ nổ ra chiến tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí với Pháp bản Tạm ước 14-9-1946, tiếp tục nhân nhượng cho Pháp một số quyền lợi về kinh tế, văn hóa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209860

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON