OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những tờ báo tiếng Việt tiến bộ nào của tầng lớp tiểu tư sản trí thức lần lượt ra đời trong phong trào yêu nước dân tộc dân chủ (1919-1925)

  • A. 
   Hữu Thanh, Tiếng dân, Đông Pháp thời báo, Thực nghiệp dân báo
  • B. 
   Tiếng dân, Chuông rè, An Nam trẻ, Ngưởi nhà quê
  • C. 
   Hữu Thanh, Tiếng dân, Người nhà quê
  • D. 
   Thực nghiệm dân báo, Hữu Thanh, An Nam trẻ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919-1926) là Chuông rè, An Nam trẻ, Nhành lúa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209874

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF