OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào đánh giá không đúng ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ 1954

  • A. 
   làm cho Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội về nước
  • B. 
   đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava
  • C. 
   giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp
  • D. 
   tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209828

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON