OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Với chiến thắng nào quân đội ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ?

  • A. 
   Chiến thắng trong Đông – Xuân 1953-1954.
  • B. 
   Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954.
  • C. 
   Chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947.
  • D. 
   Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Với chiến thắng Biên giới (1950), ta đã giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ, mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209779

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON