ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919-1929) đã dẫn tới sự xuất hiện của những giai cấp nào

  • A. 
   Tư sản, tiểu tư sản       
  • B. 
   Địa chủ, tư sản
  • C. 
   Tiểu tư sản, công nhân  
  • D. 
   Nông dân, công nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919-1929) đã dẫn tới sự xuất hiện của Địa chủ, tư sản

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209864

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON