ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa then chốt của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là gì?

  • A. 
   Thay đổi một cách cơ bản các nhân tổ sản xuất.
  • B. 
   Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ.
  • C. 
   Đưa loài người sang nền văn minh trí tuệ.
  • D. 
   Sự giao lưu quốc tế ngày càng mở rộng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A chọn vì ý nghĩa then chốt của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại là làm thay đổi cơ bản các nhân tố sản xuất. Trong đó: Các nhân tố sản xuất ở đây bao gồm: người lao động, công cụ sản xuất, trao đổi hàng hóa. Cách mạng khoa học kĩ thuật càng phát triển thì càng yêu cầu người lao động phải nâng cao trình độ để có thể sử dụng máy móc để sản xuất. Công cu sản xuất không phải chỉ có máy dệt bằng hơi nước nữa mà còn có nhiều loai máy móc chạy bằng điện, ánh sáng mặt trời,…

  C loại vì nội dung của phương án này là ý nghĩa lớn nhất của cách mạng Khoa học – công nghệ.

  B, D loại vì nội dung của hai phương án này là kết quả, tác động.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261439

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF