OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những nước ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập vào năm 1945 là

  • A. 
   Việt Nam, Lào, Campuchia. 
  • B. 
   Thái Lan, Việt Nam, Lào.
  • C. 
   Việt Nam, Inđônêxia, Mianma.      
  • D. 
   Việt Nam, Inđônêxia, Lào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Những nước ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập vào năm 1945 là Việt Nam, Inđônêxia, Lào.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261399

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF