ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân nào quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của phong trào công nhân trong giai đoạn 1926 - 1929?

  • A. 
   Giai cấp công nhân giác ngộ về chính trị.
  • B. 
   Vai trò của hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đặc biệt phong trào “vô sản hóa”.
  • C. 
   Tác động và ảnh hưởng của cách mạng Trung Quốc.
  • D. 
   Ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của phong trào công nhân trong giai đoạn 1926 – 1929 là vai trò của hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đặc biệt phong trào “vô sản hóa”. Nhờ có hoạt động của các hội viên, nhất là việc tổ chức phong trào “vô sản hóa”, các hội viên đã đi vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền, cùng sinh hoạt và lao động với công nhân để tuyên truyền vận đông cách mạng, nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân nên đã thúc đẩy phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ và trở thành nòng cốt của phong trào yêu nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261392

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF