OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác nhau cơ bản của khoa học với kĩ thuật là gì?

  • A. 
   Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
  • B. 
   Khoa học cơ bản đi trước kĩ thuật.
  • C. 
   Khoa học phát minh, phát hiện các quy luật trong các vĩnh vực Toán, Lý, Hóa, Sinh.
  • D. 
   Khoa học tạo điều kiện để kĩ thuật phát triển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điểm khác nhau cơ bản của khoa học với kĩ thuật là trong cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại thì khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261385

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF