OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc cách mạng khoa học hiện đại, vật liệu mới nào được tìm ra trong các dạng vật liệu dưới đây?

  • A. 
   Bê tông.           
  • B. 
   Polime.         
  • C. 
   Sắt, thép.        
  • D. 
   Hợp kim.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong cuộc cách mạng khoa học hiện đại, vật liệu mới được tìm ra là Polime – chất dẻo với nhiều loại hình khác nhau.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261403

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON