ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945? 

  • A. 
   Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.
  • B. 
   Hoàn chỉnh quá trình chuyển hướng chỉ đạo chiến lược được để ra từ Hội nghị Trung ương tháng 11/1939.
  • C. 
   Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
  • D. 
   Cùng cổ được khối đoàn kết nhân dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941 ) có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945 vì đã hoàn chỉnh quá trình chuyển hướng chỉ đạo chiến lược được để ra từ Hội nghị Trung ương tháng 11/1939 nhằm giải quyết mục tiêu số 1 của cách mạng là giải phóng dân tộc và đề ra nhiều chủ trương sáng tạo để thực hiện mục tiêu ấy.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261419

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF