OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào cách mạng 1930 – 1931 đạt đến đỉnh cao trong thời điểm lịch sử nào?

  • A. 
   Từ tháng 9 – 10/1930.      
  • B. 
   Từ tháng 1 - 5/1931.
  • C. 
   Từ tháng 2 – 4/1930.  
  • D. 
   Từ tháng 5 – 8/1930.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931 → phong trào 1930 – 1931 đạt đến đỉnh cao trong thời điểm từ 9 – 10/1930 với việc thành lập các Xô viết ở nhiều địa phương thuộc Nghệ An, Hà Tĩnh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261445

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON