ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu của các cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật trong lịch sử nhằm

  • A. 
   giải quyết vẫn đề bùng nổ dân số.
  • B. 
   giải quyết những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất.
  • C. 
   đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.
  • D. 
   giải quyết những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mục tiêu của các cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật trong lịch sử nhằm giải quyết những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261443

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF