OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân kiểu cũ. Đó là ý nghĩa lịch sử của

  • A. 
   Hội nghị Giơnevơ.   
  • B. 
   cuộc kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mĩ.
  • C. 
   cuộc kháng chiến chống Mỹ.  
  • D. 
   chiến thắng Điện Biên Phủ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A, C loại vì nội dung của các phương án này đều được bao trùm trong nội dung phương án B.

  C loại vì cuộc kháng chiến chống Mĩ là kháng chiến chống thực dân mới.

  B chọn vì cuộc kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mĩ của nhân dân ta trong giai đoạn 1945 – 1954 (Mĩ bắt đầu can thiệp vào chiến tranh Việt Nam từ năm 1949) đã góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261393

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON