OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu của Mĩ khi phát động “Chiến tranh lạnh" là

  • A. 
   phá hoại phong trào cách mạng thế giới.
  • B. 
   chống lại ảnh hưởng của Liên Xô.
  • C. 
   ngăn chặn sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội từ Liên Xô sang Đông Âu và thế giới.
  • D. 
   Mĩ lôi kéo các nước Đồng minh của mình chống Liên Xô.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A loại vì Mĩ và Liên Xô mâu thuẫn về mục tiêu và chiến lược và Mĩ muốn chống lại Liên Xô, lật đổ Liên Xô để có thể làm bá chủ thế giới nên Mĩ đã phát động cuộc Chiến tranh để chống lại Liên Xô.

  B chọn vì mục tiêu của Mĩ khi phát động “Chiến tranh lạnh" là chống lại ảnh hưởng của Liên Xô.

  C loại vì nội dung phương án này đã được bao hàm trong nội dung phương án B.

  D loại vì đây là hành động của Mĩ để thực hiện mục tiêu của Chiến tranh lạnh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261398

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON