ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm các văn kiện nào?

  • A. 
   Chính cương văn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt.
  • B. 
   Chính cương văn tất, Điều lệ vắn tắt.
  • C. 
   Chính cương văn tắt, Sách lược vắn tắt.
  • D. 
   Chính cương vẫn tắt, Sách lược vắn tắt vả Lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm Chính cương văn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261423

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF