OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là 

  • A. 
   trừng trị các hoạt động gây chiến tranh.      
  • B. 
   ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường.
  • C. 
   duy trì hòa bình và an ninh thế giới.     
  • D. 
   thúc đẩy quan hệ thương mại tự do.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Một trong những mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261390

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON