OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không thuộc Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương Đảng tháng 5/1941?

  • A. 
   Giải phóng dân tộc.
  • B. 
   Kẻ thù của cách mạng là đế quốc Pháp và phát xít Nhật.
  • C. 
   Nhiệm vụ cách mạng chủ yếu là đấu tranh giai cấp.
  • D. 
   Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Nội dung các phương án A, B, D là nội dung thuộc Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương Đảng tháng 5/1941.

  - Nội dung phương án C không phải là nội dung thuộc Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương Đảng tháng 5/1941. Lúc này ta tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất và đề cao vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261428

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON