OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  So với phong trào 1930 – 1931, điểm khác biệt về phương thức đấu tranh của thời kì 1936 – 1939 là kết hợp đấu tranh

  • A. 
   chính trị và đấu tranh vũ trang.
  • B. 
   ngoại giao với vận động quần chúng.
  • C. 
   nghị trường và đấu tranh trên mặt trận báo chí.
  • D. 
   công khai và nửa công khai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A loại vì phong trào 1936 – 1939 không sử dụng hình thức đấu tranh vũ trang.

  B loại vì cả 2 phong trào đều không có hình thức đấu tranh ngoại giao.

  C chọn vì đây là hình thức đấu tranh chỉ có ở phong trào 1936 - 1939, không có trong phong trào 1930 - 1931.

  D loại vì phong trào 1936 - 1939 không có hình thức đấu tranh nửa công khai.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261446

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON