OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hai khẩu hiệu "độc lập dân tộc" và "ruộng đất dân cày" được thể hiện rõ nét nhất trong thời kì cách mạng nào? 

  • A. 
   1930 - 1931.    
  • B. 
   1932 - 1935. 
  • C. 
   1939 - 1945. 
  • D. 
   1936 - 1939. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Đả đảo đế quốc → độc lập dân tộc.

  - Đả đảo phong kiến → ruộng đất dân cày

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261431

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON