ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Liên Xô là cường quốc công nghiệp 

  • A. 
   đứng đầu thế giới.  
  • B. 
   đứng thứ ba thế giới.
  • C. 
   đứng thứ hai thế giới. 
  • D. 
   đứng thứ tư thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261387

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF