ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX và khởi đầu từ nước 

  • A. 
   Anh
  • B. 
   Pháp.  
  • C. 
   Mĩ.    
  • D. 
   Đức. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX và khởi đầu từ nước Mĩ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261405

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF