OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập nước CHND Trung Hoa là

  • A. 
   hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ của nhân dân Trung Quốc, đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội.
  • B. 
   lật đổ chế độ phong kiến.
  • C. 
   làm cho chủ nghĩa xã hội lan rộng khắp toàn cầu.
  • D. 
   hoàn thành cách mạng xã hội chủ nghĩa, kỉ nguyên xây dựng chủ nghĩa cộng sản bắt đầu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập nước CHND Trung Hoa là hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ của nhân dân Trung Quốc, đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261401

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF