OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân nào quan trọng nhất dẫn đến sự thắng lợi của cả hai chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 và chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?

  • A. 
   Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng đứng đầu là Hồ Chí Minh.
  • B. 
   Do sự giúp đỡ nhiệt tình của các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới.
  • C. 
   Do đường lối kháng chiến chống Pháp đúng đắn.
  • D. 
   Tinh thần đoàn kết chiến đấu của quân và dân ta.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A chọn vì nhờ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng đứng đầu là Hồ Chí Minh mà quân và dân ta đã giành được thắng lợi của cả hai chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 và chiến dịch Biên giới thu - đông 1950.

  B loại vì khi chiến dịch Việt Bắc diễn ra thì ta chưa nhận được sự giúp đỡ của các nước XHCN.

  C loại vì nội dung phương án này đã được bao trùm trong phương án A.

  D loại vì so sánh với các cuộc đấu tranh của quân và dân ta trước khi có sự lãnh đạo của Đảng, ta thấy rằng quân và dân ta có sự đoàn kết đấu tranh nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Kể từ khi Đảng ra đời và lãnh đạo đấu tranh thì các cuộc đấu tranh của nhân dân từng bước giành được những thắng lợi to lớn. Trong đó, có thắng lợi của hai chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 và chiến dịch Biên giới thu - đông 1950.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261396

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON