OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hướng đi tìm đường đi nước của Nguyễn Ái Quốc khác với các bậc tiền bối là sang

  • A. 
   phương Đông.     
  • B. 
   Nhật Bản.       
  • C. 
   phương Tây.         
  • D. 
   Trung Quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hướng đi tìm đường đi nước của Nguyễn Ái Quốc khác với các bậc tiền bối là sang phương Tây để xem các nước này làm cách mạng như thế nào rồi sẽ về giúp đồng bào ta.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261413

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF