ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việc có tới hơn 90% cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã thể hiện điều gì? 

  • A. 
   Niềm tin của nhân dân còn hạn chế vì thiếu 10% cử tri.
  • B. 
   Phá vỡ âm mưu chống phá của kẻ thủ.
  • C. 
   Sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân vào Đảng, chính quyền mới, đồng thời phá vỡ âm mưu chống phá của kẻ thù.
  • D. 
   Sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân vào Đảng, chính quyền mới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Việc có tới hơn 90% cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã thể hiện sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân vào Đảng, chính quyền mới, đồng thời phá vỡ âm mưu chống phá của kẻ thù.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261382

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF