ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác nhau căn bản giữa cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày nay so với cuộc cách mạng khoa học công nghiệp ở thế kỉ XVIII – XIX là 

  • A. 
   mọi phát minh về kĩ thuật dựa trên các nghiên cứu khoa học.
  • B. 
   mọi phát minh kĩ thuật dựa trên các ngành khoa học cơ bản.
  • C. 
   mọi phát minh về kĩ thuật bắt nguồn từ thực tiễn kinh nghiệm.
  • D. 
   mọi phát minh kỹ thuật xuất phát từ đòi hỏi của cuộc sống.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điểm khác nhau căn bản giữa cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày nay so với cuộc cách mạng khoa học công nghiệp ở thế kỉ XVIII – XIX là mọi phát minh về kĩ thuật dựa trên các nghiên cứu khoa học.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261406

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF