ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Giai cấp nào có số lượng tăng nhanh nhắt trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?

  • A. 
   Tư sản.         
  • B. 
   Công nhân.        
  • C. 
   Tiểu tư sản.           
  • D. 
   Nông dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Công nhân là giai cấp có số lượng tăng nhanh nhắt trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam. Đến năm 1929, số lượng công nhân Việt Nam đã tăng lên 22 vạn người.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261435

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF