ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  “Cách mạng xanh” là thuật ngữ dùng để chỉ 

  • A. 
   cách mạng trong lĩnh vực nông nghiệp.        
  • B. 
   cách mạng trong lĩnh vực công nghệ phần mềm.
  • C. 
   cách mạng trong lĩnh vực khoa học vũ trụ.   
  • D. 
   cách mạng trong lĩnh vực công cụ sản xuất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  “Cách mạng xanh” là thuật ngữ dùng để chỉ cách mạng trong lĩnh vực nông nghiệp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261450

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF