ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân cơ bản giúp kinh tế Tây Âu phát triển sau chiến tranh thế giới thứ 2 là

  • A. 
   tài nguyên thiên nhiên giàu có, nhân lực lao động dồi dào.
  • B. 
   nguồn viện trợ của Mỹ thông qua kế hoạch Mácsan.
  • C. 
   quá trình tập trung tư bản và tập trung lao động cao.
  • D. 
   tận dụng tốt cơ hội bên ngoài và áp dụng thành công khoa học kỹ thuật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nguyên nhân cơ bản giúp kinh tế Tây Âu phát triển sau chiến tranh thế giới thứ 2 là tận dụng tốt cơ hội bên ngoài (sự viện trợ của Mĩ) và áp dụng thành công khoa học kỹ thuật.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261380

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF