OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1945, nhân dân một số nước Đông Nam Á giành được độc lập trong điều kiện khách quan nào sau đây? 

  • A. 
   Quân phiệt Nhật Bản đầu hàng Đồng minh. 
  • B. 
   Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. 
  • C. 
   Có sự giúp đỡ của Liên Xô và Đông Âu. 
  • D. 
   Quân Đồng minh phản công quân Đức. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ngày 15-08-1945, Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện, là điều kiện thuận lợi để các nước Đông Nam Á đứng lên giành chính quyền như: Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a.

  Chọn A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242094

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON