ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiệp định Sơ bộ Việt-Pháp ngày 6-3-1946 không có nội dung nào sau đây? 

  • A. 

   Việt Nam và Pháp thực hiện việc tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực. 

  • B. 

   Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do. 

  • C. 

   Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đồng ý cho Pháp đưa 15.000 quân ra Bắc. 

  • D. 
   Hai bên ngừng mọi xung đột ở phía Nam và giữ nguyên quân đội tại vị trí cũ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   - Nội dung các phương án B, C, D là nội dung của Hiệp định Sơ bộ.

  - Nội dung của phương án A không phải là nội dung của Hiệp định Sơ bộ.

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242108

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF