OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong phong trào dân tộc dân chủ từ năm 1919 đến năm 1925 ở Việt Nam, tiểu tư sản có hoạt động nào sau đây? 

  • A. 

   Cải cách ruộng đất. 

  • B. 
   Xuất bản báo chí.
  • C. 

   Tổng khởi nghĩa. 

  • D. 
   Tổng tiến công.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong giai đoạn 1919 đến năm 1925, tiểu tư sản cho xuất bản báo chí với các tờ báo nổi tiếng như: Người nhà quê, An Nam trẻ, Chuông rẻ.

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242038

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF