OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đế quốc Mĩ có thủ đoạn nào sau đây trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) miền Nam Việt Nam?

  • A. 

   Tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn.

  • B. 
   Chỉ sử dụng quân đội viễn chinh Mĩ.
  • C. 

   Chỉ sử dụng quân đồng minh Mĩ. 

  • D. 
   Chỉ mở các cuộc hành quân tìm diệt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn.

  Đáp án A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242053

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF