ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong phong trào đấu tranh chống Pháp cuối thế kỉ XIX, nhân dân Việt Nam đã tham gia 

  • A. 
   phong trào Cần vương. 
  • B. 
   khởi nghĩa Yên Bái. 
  • C. 
   đấu tranh nghị trường. 
  • D. 
   đấu tranh báo chí. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Trong phong trào đấu tranh chống Pháp cuối thế kỉ XIX, nhân dân đã tham gia phong trào Cần Vương.

  - Phong trào đấu tranh nghị trường, khởi nghĩa Yên Bái, đấu tranh báo chí thuộc thế kỉ XX => loại.

  Chọn đáp án A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242065

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF