OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong những năm 1965-1968, đế quốc Mĩ thực hiện chiến lược chiến tranh nào sau đây ở miền Nam Việt Nam? 

  • A. 

   Đông Dương hóa chiến tranh. 

  • B. 
   Việt Nam hóa chiến tranh.
  • C. 

   Chiến tranh đơn phương. 

  • D. 
   Chiến tranh cục bộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong giai đoạn 1965-1968, đế quốc Mĩ thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ”

  Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242055

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON