OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952-1973? 

  • A. 

   Tận dụng nguồn nguyên liệu giá rẻ từ các nước thuộc địa. 

  • B. 
   Chi phí đầu tư cho quốc phòng thấp (không quá 1% GDP). 
  • C. 
   Áp dụng những thành tựu khoa học-kĩ thuật hiện đại. 
  • D. 
   Vai trò quản lí có hiệu quả của nhà nước đối với nền kinh tế. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế Nhật Bản:

  - Chi phí đầu tư quốc phòng thấp (không quá 1% GDP).

  - Áp dụng những thành tựu khoa học-kĩ thuật hiện đại.

  - Vai trò quản lí của nhà nước.

  → Tận dụng nguồn nguyên liệu giá rẻ từ các nước thuộc địa không phải là nguyên nhân giúp Nhật phát triển.

  Chọn đáp án A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242096

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON