OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để phát triển hậu phương của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Nam, hoạt động nào sau đây diễn ra trong những năm 1951-1953? 

  • A. 

   Đẩy mạnh sản xuất. 

  • B. 

   Cải tạo xã hội chủ nghĩa.

  • C. 
   Tiến hành công nghiệp hóa. 
  • D. 
   Đẩy mạnh hiện đại hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Để phát triển hậu phương của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Nam, Việt Nam đẩy mạnh sản xuất.

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242049

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON