OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong những năm 1945-1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có thuận lợi nào sau đây? 

  • A. 

   Được các nước Đồng minh thiết lập quan hệ ngoại giao. 

  • B. 
   Nhân dân quyết tâm bảo vệ chế độ dân chủ cộng hòa. 
  • C. 
   Được Liên Xô công nhận và đặt quan hệ ngoại giao. 
  • D. 
   Có sự ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A loại vì các nước Đồng minh không thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong những năm 1945 – 1946.

  B chọn vì nhân dân ta đã giành được quyền làm chủ, bước đầu được hưởng quyền lợi do chính quyền cách mạng đưa đến nên rất phấn khởi, gắn bó với chế độ và quyết tâm bảo vệ chế độ dân chủ cộng hòa.

  C loại vì Liên Xô công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với ta năm 1950.

  D loại vì Việt Nam nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa từ năm 1950.

  Chọn đáp án B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242141

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON