ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 của quân dân Việt Nam đã 

  • A. 

   giáng đòn nặng nề vào chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh” của Mĩ. 

  • B. 

   làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ. 

  • C. 

   buộc Mĩ phải chuyển sang thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. 

  • D. 
   buộc Mĩ phải bắt đầu triển khai chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 của quân dân Việt Nam đã giáng đòn nặng nề vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mĩ.

  Chọn A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242111

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF