ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) và Cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam có điểm giống nhau nào sau đây? 

  • A. 

   Có lực lượng vũ trang cách mạng gồm ba thứ quân.

  • B. 

   Từ chiến tranh du kích tiến lên chiến tranh chính quy. 

  • C. 

   Từ khởi nghĩa phát triển thành chiến tranh cách mạng. 

  • D. 
   Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng nhân dân. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phân tích các phương án.

  A loại vì trong Cách mạng tháng Tám chưa có lực lượng vũ trang ba thứ quân.

  B loại vì Cách mạng tháng Tám phát triển từ khởi nghĩa từng phần tiến lên Tổng khởi nghĩa.

  C loại vì Cách mạng tháng Tám không phát triển lên chiến tranh cách mạng.

  D chọn vì cả cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) và Cách mạng tháng Tám năm 1945 đều sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng nhân dân.

  Chọn đáp án D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242145

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF