ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ngay sau khi Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết, đế quốc Mĩ thực hiện âm mưu biến miền Nam Việt Nam thành 

  • A. 

   thuộc địa kiểu mới. 

  • B. 
   thuộc địa kiểu cũ.
  • C. 

   đồng minh duy nhất. 

  • D. 
   căn cứ quân sự duy nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ngay sau khi Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết, đế quốc Mĩ thực hiện âm mưu biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242052

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF