OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những hệ quả của cuộc cách mạng khoa học-công nghệ là làm xuất hiện xu thế 

  • A. 

   phi Mĩ hóa. 

  • B. 
   thực dân hóa.
  • C. 

   toàn cầu hóa.

  • D. 
   vô sản hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Một trong những hệ quả của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật diễn ra vào những năm 80 của thế kỉ XX là xuất hiện xu thế toàn cầu hóa.

  Chọn C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242036

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON